آشنایی با پهبادها
نبرد پهبادها

نبرد پهبادها

از سری مقالات «نشریه خیمه شماره ۴۸» آشنایی با توانایی‌های  ایران در ساخت پهباد «پهپاد» واژه ای که در چند سال اخیر به مجموعه لغات ایرانی ها اضافه شده و هر از چند مدت خبری از آن در رسانه ها منتشر می شود. اما واقعا «پهپاد» چیست که تا این اندازه نظر کارشناسان و خبرگان […]

تاریخ انتشار:  ۲۳ اسفند ۱۳۹۲