ابتذال سینما
سینمای انقلابی، گمشده انقلاب

سینمای انقلابی، گمشده انقلاب

از سری مقالات «نشریه خیمه شماره ۵۵» سينما، پديده اي تاثيرگذار در زمينه فرهنگ سازي جامعه مي باشد، رهبر معظم انقلاب در اين زمينه مي فرمايند : ملتي که سينما ندارد، مثل انساني است که زباني از زبان هاي مورد تفاهم و تکلم را بلد نيست. سينما در عصر حاضر يک زبان بين المللي است […]

تاریخ انتشار:  ۱۷ اسفند ۱۳۹۳