احزاب
کفا برگزار میکند: کارگاه جریان شناسی سیاسی

کفا برگزار میکند: کارگاه جریان شناسی سیاسی

به گزارش سایت کفا،  واحد سیاسی کانون کفا در روز جمعه هشتم آذر، کارگاه «جریان شناسی سیاسی» با حضور «حجت الاسلام سید عباس نبوی» برگزار می کند. این کارگاه با رویکرد آشنایی فعالین تشکل های دانشجویی با جریانات سیاسی داخلی شامل احزاب، مطبوعات و رسانه ها، برگزار می شود. یادآور می شود که حجت الاسلام […]

تاریخ انتشار:  ۲ آذر ۱۳۹۲