اختلاس
اشرافی‌گری و انقلابی‌گری؟!

اشرافی‌گری و انقلابی‌گری؟!

از سری مقالات «نشریه خیمه شماره ۴۸» هر که به باغ پسته نزدیکتر است / پول و پله بیشترش می دهند! ساده زیستی مسئولین و زندگی کردن آن ها در سطح مردم عادی همیشه یک خواسته عمومی و نکته مورد توجه افراد صاحب فکر و دلسوزان واقعی ملت ها بوده است. لذا به همین سبب […]

تاریخ انتشار:  ۲۱ اسفند ۱۳۹۲