13آبان
ویژه نامه خیمه+ دانلود

ویژه نامه خیمه+ دانلود

به گزارش سایت کانون کفا، به مناسبت عاشورای حسینی و ۱۳ آبان ماه ویژه نامه خیمه منتشر شد. فایل PDF این ویژه نامه را در زیر دانلود نمایید.   دانلود

تاریخ انتشار:  ۱۳ آبان ۱۳۹۳