13
پرسه۱۳: گزارشی از جشنواره حرکت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون کفا، سیزهمین شماره از دوربین پرسه، کاری از واحد رسانه این کانون با موضوع «گزارشی از جشنواره حرکت» منتشر شد. واحد رسانه کانون کفا از شما دانشجویان گرامی بدلیل تاخیر پیش آمده در تهیه این گزارش که به سبب آن، این کلیپ خارج از موعد مقرر بر روی سایت قرار […]

تاریخ انتشار:  ۲ خرداد ۱۳۹۴